BANAMALI SUT

PRADHAN ACHARYA

DOUBLE MA IN ENGLISH

NIPUL DAS

ACHARYA

MA

NAYANJYOTI SAIKIA

ACHARYA

BSc

RAJLAKHI LAHAN

ACHARYA

MA

CHENI TAMULI

ACHARYA

MA

AKASHI BORUAH

ACHARYA

MA

MINTU DUTTA

ACHARYA

B.Sc

SEEMA DUTTA

ACHARYA

MA, B.Ed

KHAGEN BORUAH

ACHARYA

BSc

BISWAJYOTI CHAMUAH

ACHARYA

B.Sc

PAPUL KHANIKAR

ACHARYA

B.A, SASTRI

ANKUR PRATIM GOGOI

ACHARYA

B.Sc

POLI BORUAH

ACHARYA

MA

BAGADHAR KHANIKAR

ACHARYA

B.A, SASTRI

KUMAR RANJAN BORUAH

ACHARYA

B.A

SURESH DUTTA

ACHARYA

B.A

NAVAJYOTI CHANGMAI

ACHARYA

B.Sc

PADMA BORAH

ACHARYA

B.A

MOUSUMI BORUAH

ACHARYA

B.Sc

MOUSUMI DEVI

ACHARYA

B.Sc

DIPAK BORUAH

ACHARYA

B.Sc

JAHNABI CHUTIA

ACHARYA

M.A, P.G.D.C.A

PAPARI GOHAIN

ACHARYA

M.A, B.Li.Sc

PUTALI DUTTA

ACHARYA

B.A, Prabin, P.G.D.C.A

BORNALI DUTTA

ACHARYA

M.A, B.Ed

MOUSUMI GOGOI

ACHARYA

M.A, M.Phill

DHARMA GOGOI

ACHARYA

M.A, B.Fine

RAJIB TAMULI

ACHARYA

M.A, B.Fine

KABITA CHETIA

ACHARYA

MA

SUBHAS SUT

ACHARYA

B.A, B.P.Ed, Bisarad

DHANARANJAN HAZARIKA

ACHARYA

B.A, B.MUSIC

DEVAJANI CHAMUAH

SISHU BATIKA PRAMUKH

B.A., B MUSIC

JIBAN JYOTI DUTTA BORAH

ACHARYA

M.A, PGDCA

TANKESWAR CHETIA

ACHARYA

B.A, PRABIN

RUPEN CHUTIA

ACHARYA

B.A, SASTRI

JADUMONI BORUAH

UPA PRADHAN ACHARYA

B.A, B. FINE